Keurmerk Persoonlijke Uitvaart

We zijn heel erg trots dat wij sinds 2015 het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart mogen voeren. Het is een bevestiging van onze inzet en waardering door families.

Maar wat houdt het Keurmerk nu eigenlijk in…

Het unieke van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart is dat een uitvaartondernemer die in het bezit is van het keurmerk niet door een extern bureau wordt beoordeeld.

De beoordeling wordt gedaan door de nabestaanden voor wie de uitvaartondernemer een uitvaart heeft mogen verzorgen.
De beoordeling van nabestaanden is dus bepalend of de uitvaartondernemer het keurmerk mag blijven voeren.
Bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart draait het primair om de persoonlijke benadering en niet om het volgen van protocollen en processen. Ook wordt er nooit gebruik gemaakt van vaste draaiboeken en teksten.

En dat is nu precies waar het bij ons om draait:

ALTIJD een persoonlijke benadering en begeleiding.
Vanaf het moment van overlijden tot ver erna.
Altijd één contactpersoon / aanspreekpunt.
Altijd PERSOONLIJK bereikbaar (dus geen call-center).
Dag en nacht, 7 dagen per week.
De mening en het gevoel van de familie telt het meeste.
Hoe hebben zij de persoonlijke begeleiding ervaren.
Welk gevoel hebben de nabestaanden overgehouden aan het verlies van een dierbare.

Het Keurmerk wordt getoetst op de volgende voorwaarden:

 • Uitvaartondernemers die in het bezit zijn van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart dienen minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 • De uitvaartonderneming is een kleinschalige lokale onderneming.
 • Persoonlijke aandacht en betrokkenheid staan centraal.
 • U beslist alles zelf.
 • Iedere uitvaart wordt samen met u op maat samengesteld.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van vaste draaiboeken en/of protocollen.
 • U ontvangt uiterlijk de volgende dag een transparante concept begroting.
 • U betaalt alleen voor diensten en producten die u daadwerkelijk afneemt.
 • De uitvaartondernemer dient minimaal 12 beoordelingen per jaar te krijgen met een gemiddelde score van minimaal een 7 van de 10.
 • De uitvaart hoeft niet direct in één gesprek geregeld te worden.
 • De uitvaartverzorger komt, indien u dat wenst, iedere dag persoonlijk bij u langs om beetje bij beetje meer vorm aan de uitvaart te geven.
 • De uitvaartondernemer besteed alle tijd die nodig is om samen met u een persoonlijke uitvaart te creëren. Er is geen maximum tijd die aan het verzorgen van een uitvaart wordt besteed.

Klik voor meer informatie