Wat te doen bij overlijden

Wanneer iemand thuis komt te overlijden, belt u eerst de huisarts. Deze komt om het overlijden officieel vast te stellen. Ook vult de arts overlijdenspapieren in. Wanneer iemand overlijdt in een ziekenhuis of een verpleeghuis zorgt het verplegend personeel dat er een arts komt. Daarna belt u De Ruijter uitvaartverzorging wij zijn dag en nacht bereikbaar via 0181-645609

Bespreken uitvaart

Nadat wij in kennis zijn gesteld van het overlijden, stellen wij u enkele vragen om te kunnen inschatten wat de wensen zijn op dat moment. Vervolgens maken we een afspraak wanneer de uitvaartverzorger bij u langskomt om de uitvaart verder te bespreken.

Leg belangrijke documenten klaar

Na een overlijden moet er veel geregeld worden, ook op administratief gebied. Het is handig als u de volgende zaken klaarlegt: