back-of-gravestones-in-a-old-cemetery-in-autumn-PWKYVBA

Algemeen graf

Een algemeen graf is een graf waar meerdere personen in worden begraven het aantal personen wordt door de gemeente bepaald, het begraven gebeurt op volgorde afhankelijk van het tijdstip dat de begrafenis plaatsvindt.

Deze graven zijn meestal herkenbaar aan de stenen op het graf.
Meerdere stenen liggen dan naast elkaar.

Minimale rusttijd voor een algemeen graf is een periode van 10 jaar, daarna kan er overgegaan worden tot het ruimen van het graf.
Een algemeen graf kan in tijdsduur niet verlengd worden.

Familiegraf

Een familiegraf is een graf voor 1 of meerdere personen De rechthebbende bepaalt wie er in het graf worden begraven. Een familiegraf mag altijd, als de rechthebbende dit wenst, de tijdsduur van het graf verlengen.

Bijzetting in het familiegraf

Bijzetting in het familiegraf vindt plaats als b.v de tweede van een echtpaar of een ander familielid overlijdt en wordt begraven in bestaand gekocht graf.

Monument of tegel / beplanting

Gekeken wordt naar afmetingen, vergunningen en tijdsduur van het graf.  Elke gemeente hanteert eigen bepalingen en tarieven.

Klik voor meer informatie